This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

Навсякъде по света общностите са уязвими към климатичните промени и намаляването на биоразнообразието. Докато младите хора растат в свят на климатични активисти с повишено екологично съзнание, възрастните се чувстват безсилни да осъществят каквато и да е значима промяна поради самия мащаб на настъпилите изменения в климата и проблемите с въздействието върху околната среда. Този сборник с добри практики съдържа 30 ВДЪХНОВЯВАЩИ ПРИМЕРА, подбрани от партньорите в проекта за борба с климатичните промени на ниво общности в цяла Европа. Устойчивостта не е крайна точка, нито има универсално решение, особено когато става въпрос за общности, тъй като всяка има своя собствена уникална екосистема и местни екологични и културни характеристики. Като представяме тези примери, ние представяме общности в действие и техния опит от първа ръка като климатичните шампиони в цяла Европа. Представените добри практики са разделени в 5 категории.

ДА СЕ ПОУЧИМ ОТ ОПИТА НА ДРУГИТЕ

За всяка добра практика, която сме описали, представяме подробна информация за инициативите, доказателствата за успех,възможностите за трансфер на инициативите и участниците, както и данните за контакт на отговорните лица. Правейки това, ние искаме да вдъхновим групи от общността да мултиплицират тези примери на техните територии или да подобрят вече съществуващите инициативи, които прилагат.

СПОДЕЛЕТЕ С ДРУГИТЕ

Като се има предвид силата на общностите, ще се радваме, ако може да споделите нашия сборник с Ваши колеги и контакти!
© 2024 Climate Champions. All rights reserved.
menuchevron-downarrow-right